کیت‌های تشخیصی

طراحی و تولید کیت های تشخیصی مولکولی و سرولوژی یکی از زمینه های فعالیت بهپاد طب ایرانیان در عرصه تشخیص و درمان می باشد. کیت مولکولی تشخیص “سریع” کرونا برای اولین بار در ایران، کیت مولکولی تشخیص “سریع” هپاتیت B و همچنین N1H1 سه محصول شاخص این شرکت در حیطه تشخیص می باشند. همچنین کیت های تشخیصی مولکولی سایتوکاین ها محصولات تولید شده با سابقه 10 ساله در بهپاد طب می باشند.جزئیات و فرم ها »

کیت‌های تحقیقاتی

تولید کیت های سنجش  پارامتر های ایمنی سلولی مانند MTT و NO سالهاست که در این شرکت تولید و عرضه می گردند، همچنین کیت های تحقیقاتی سنجش ملکولی سایتوکاین ها نیز از محصولات شناخته شده بهپاد طب ایرانیان می باشند.جزئیات و فرم ها »