سنجش‌های ایمونولوژیک

بهپاد طب ایرانیان به عنوان یک شرکت دانش بنیان و مستقل در چهارچوب قوانین تعریف شده حقوقی و با رعایت تمامی حقوق طرف قرارداد آماده همکاری با پژوهشگران محترم در حوزه های علوم پزشکی می باشد. در این شرکت اصل بر تعهد و دقت بنا شده است و هر داده ای که پس از انجام سنجش ها تولید میگردد به عنوان بخشی از تعهدات بهپاد طب ایرانیان در مسیر تولید علم قلمداد می گردد، لذا ما به هر همکاری با نگاه تلاش در راه علم مینگریم و نه صرفا درآمدزایی؛ این نگاه در بهپاد طب ایرانیان حاصل گردهم آیی محققین و متخصصینی است که تجربه سالها فعالیت در مراکز تحقیقاتی دانشگاهی را دارند و با این طرز تفکر اقدام به تشکیل چنین مجموعه ای نموده اند.

تعهدات بهپاد طب ایرانیان

1- فراهم نمودن مواد مصرفی و تجهيزات مورد نياز جهت پیشرفت پروژه

2- همکاری های آموزشی و عملی در اجرای مراحل آزمايشگاهی پروژه بر اساس موضوع قرارداد

3- نظارت بر روند اجرائی آزمايشگاهی پروژه و انجام ارزيابی­ های لازم

4- ارائه خدمات تحت نظارت کارشناس مجرب

5- کنترل روند پيشرفت کار طبق برنامه زمان بندی مورد توافق